Mặt bằng Đô thị 5998 Tân Đoài

Mặt bằng quy hoạch đại đô thị thị trấn Quảng Xương đưa ra đấu giá tại MBQH kèm theo Quyết định số 5998/QĐUBND ngày 11/10/2021 nằm ở Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương

Danh mục:
Đăng ký nhận báo giá Messager
Liên hệ qua Zalo
0928 989 189